چگونه شکایت خود را ثبت کنیم؟

چگونگی ثبت شکالات شما

چنانچه محصول خریداری شده را در تاریخ مشخص دریافت نکردید و یا کالایی که تحویل گرفتید با جنسی که در سایت دیده بودید مغایرت داشت، می توانید برای ثبت شکایت اقدام کنید. برای ثبت شکایت به دلیل عدم تحویل کالا 7 روز بعد از خرید و برای ثبت شکایت به منظور شکایت برای مغایرت آن با محصول سفارشی 24 بعد از دریافت کالا وقت دارید. پشتیبانی این سایت نیز بین 8 تا 24 ساعت بعد به شکایات رسیدگی می‌کنند و با تماس علت آن را جویا شده و موارد مورد نظر را پیگیری می‌کنند.